Zrealizowane projekty Wróć do listy projektów
STUDIA WYKONALNOŚCI – wykaz za rok 2008

- „Po prostu NATURA”; Krajowa Izba Gospodarcza, Program KE

- „Układy rezerwowego zasilania z wykorzystaniem ogniw paliwowych dla sektora telekomunikacyjnego”; Politechnika Szczecińska, POIG

- „Laboratorium technologii teleinformatycznych i fotoniki”; Politechnika Szczecińska, POIG

- „Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mielcu - etap 1 a”; Powiat Mielecki, RPO WP

- „Uzdatnianie i higienizacja wody w technologii membranowej ZUW Jarosław wraz z modernizacją sieci wodociągowej”; PWIK w Jarosławiu; RPO WP

- „Przebudowa drogi gminnej nr 103257 R Gliny Małe – Sadkowa Góra – Łysakówek w km 2+660 ÷ 5+650”; Gmina Borowa, RPO WP

- „Droga przez „Zalew” w Starym Lublińcu”; Gmina Cieszanów, RPO WP

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej dla msc. Otałęż i Wola Otałęska wraz z rurociągiem przesyłowym przez msc. Łysaków i Czermin do oczyszczalni w Czerminie”; Gmina Czermin, RPO WP

- „Rozbudowa obiektów gminnego kompleksu oświatowego w Czerminie”; Gmina Czermin, RPO WP

- „Rozwój sieci drogowej dla sektora MŚP w Gminie Mielec”; Gmina Mielec, RPO WP

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Chorzelowie”; Gmina Mielec, RPO WP

- „Utworzenie Przedszkola w Padwi Narodowej”; Gmina Padew Narodowa, RPO WP

- „Kanalizacja sanitarna dla aglomeracji Narol i Ruda Różaniecka”; Gmina Narol, RPO WP

-„Ochrona wód powierzchniowych w zlewni górnej Wisły poprzez budowę kanalizacji sanitarnej
i modernizację oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Żołynia”, Gmina Żołynia, EOG

Chętnie na nie odpowiemy.Skontaktuj się z nami

Dla Nich mieliśmy okazję pracować
i jesteśmy dumni z Ich zaufania.
zobacz listę naszych Klientów

Wszelkie prawa zastrzeżone dla B&M Partners
wykonanie: reczek.net